Toestemming voor gegevensuitwisseling

Door gebruik te maken van “Inloggen via Mijn NBA” geef je toestemming aan de NBA om de volgende persoonsgegevens te verstrekken aan Sijthoff Media in het kader van jouw NBA Opleidingen-registratie: aanhef, geslacht, titels, initialen, voor- en achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam, melding inlog wel/niet succesvol. De privacyverklaring van Sijthoff is te vinden op: https://www.sijthoffmedia.nl/privacy-policy/


Wanneer je wijzigingen doorvoert in jouw NBA Opleidingen-registratie bij Sijthoff Media worden deze niet automatisch doorgegeven aan de NBA. Hetzelfde geldt voor wijzigingen die je doorvoert bij de NBA; deze worden niet automatisch gedeeld met Sijthoff Media. Je hebt dus twee afzonderlijke accounts.